Tomarps Kungsgårds Vänner

En fristående vänförening till Tomarps Kungsgård


Föreningen stöder genom olika arbetsgrupper aktivt verksamheten vid Tomarps Kungsgård.
Vi svarar bland annat för utskick av vernissagekort, hjälper till med servering och olika marknadsföringsaktiviteter som t ex att medverka vid framtagning och spridning av trycksaker och att skaffa sponsorer. Vi välkomnar fler medlemmar.
Som medlem stödjer Du verksamheten och hjälper till att göra Kungsgården känd. Ditt medlemskap kan innebära att olika projekt och programkvällar blir möjliga.

  • Du får fritt inträde till alla utställningar
  • Du får inbjudningar till vernissager direkt hem
  • Du får information om program och andra händelser
  • Du får inbjudningar till särskilda vänkvällar
  • Du deltar i utlottning av konstverk som föreningen köper in vid utställningar

Årsavgiften är 200:- och 350:- för par på samma adress och gäller för kalenderår.
Postgirokontot är 17 32 75-9.

Margaretha Pålsson är styrelsens ordförande. Sekreterare är Anny Möller.
Lista på hela styrelsen och hur Du kontaktar den finner Du genom att Kontakta styrelsen på tomarpsborg@gmail.com

Skicka ett mail till oss om du vill bli medlem. Skriv ditt namn och adress + e-postadress så skickar vi information om föreningen och aktuella program.
Är Ni två på samma adress och båda önskar bli medlemmar fyller Ni i båda namnuppgifterna.  Enskild medlem 200:-/år och 350:- för familj.
Medlemsavgiften sätts in på vårt plusgiro enl. ovan.

Medlemskortet får du nästa gång du besöker oss på Tomarp!

E-post: tomarpsborg@gmail.com