Tomarps Kungsgårds Vänner

En fristående vänförening till Tomarps Kungsgård

Om föreningen

Föreningen stöder genom olika arbetsgrupper aktivt verksamheten vid Tomarps Kungsgård.
Vi svarar bland annat för utskick av vernissagekort, hjälper till med servering och olika marknadsföringsaktiviteter som t ex att medverka vid framtagning och spridning av trycksaker och att skaffa sponsorer. Vi välkomnar fler medlemmar.

Som medlem stödjer Du verksamheten och hjälper till att göra Kungsgården känd. Ditt medlemskap kan innebära att olika projekt och programkvällar blir möjliga.

Medlemsförmåner:
  • Du får fritt inträde till alla utställningar.
  • Du får inbjudningar till vernissager direkt hem.
  • Du får information om program och andra händelser.
  • Du får inbjudningar till särskilda vänkvällar.
  • Du deltar i årlig utlottning av konstverk som föreningen köper in vid utställningar.
Styrelse

Margaretha Pålsson är styrelsens ordförande. 
Lista på hela styrelsen och hur Du kontaktar den finner Du genom att Kontakta styrelsen på tomarpsborg@gmail.com

Bli medlem

Skicka ett mail till oss om du vill bli medlem.
Skriv ditt namn och adress + e-postadress så skickar vi information om föreningen och aktuella program.

E-post: tomarpsborg@gmail.com

Årsavgiften är 200:- för enskild medlem och 350:- för par/familj på samma adress och gäller för kalenderår. Är Ni alltså två på samma adress och båda önskar bli medlemmar fyller Ni i båda namnuppgifterna.

Medlemsavgiften sätts in på vårt plusgiro 17 32 75-9.

Medlemskortet får du nästa gång du besöker oss på Tomarp!