Skip to content

Tomarps Kungsgård

Slottet


Konsthall & Café

Tomarps Kungsgård är en från början dansk medeltidsborg belägen i det böljande landskapet vid Rönne å i Nordvästra Skåne.
De danska adelssläkterna Gjedde och Urne tillhör de mest prominenta ägarna då borgen var en dansk förläning. Deras vapen hänger ovanför huvudporten till Borgen. Under 1500-talet omvandlades borgen till ett renässansslott med torn och tinnar, men dessa revs under den stora renoveringen på 1700-talet.
(Det danska ordet ”borg” betyder f.ö. ”slott”).

Kring slottet finns påminnelser om parkens forntida glans, och inne i huset kan man se bilder och modeller av hur det en gång såg ut, med såväl parterrträdgårdar som vaktstuga och murar.
Tomarp var en del av det Bornholmska vederlaget och blev 1669 översteboställe för befälhavaren vid Norra skånska kavalleriregementet.
Här bodde till slutet av 1800-talet ett tjugotal regementschefer, med kända namn som Sparre, Gyllenbielke, Peyron och Horn.

Under nästan hela 1900-talet bodde de bönder som brukade de stora jordbruksarealerna på Kungsgården.
I slutet av 1990-talet togs huset över av mycket driftiga gallerister, paret Anderberg-Fjellström.
De skapade en mötesplats och mycket populär galleriverksamhet.

2020 togs Tomarp över av familjen Väpnargård.
Och fortsätter vara ett mycket populärt och trevligt utflyktsmål för alla åldrar.
Caféet har prisbelönta kakor, mackor, lunchrätter och under högsäsong femstjärnig pizza med skånska smaker och förtecken.
Under högsäsong kommer det vara mycket musik, teater, workshops och olika evenemang.
Även bröllop kan bokas i det vackra sädesmagasinet och parken.
Ett bröllop på borggården är sagolikt, och en roddtur på vallgraven en sommarkväll blir en oförglömlig upplevelse.
Det finns även en butik (”Skattkammaren”) med vackra presentidéer, eget framtagna minnessaker, tvålar och doftljus, textilier, keramik och självklart konst.