Skip to content

Militärhistoria

Slutet av 1600-talet till 1901

Tomarps Kungsgård kom som ett av de 18 Bornholmska vederlagsgodsen i svenska kronans ägo vid freden i Köpenhamn 1660. Det överläts under några årtionden till högre svenska militärer för att 1680 bli överstelöjtnantsboställe för Norra Skånska Kavalleriregementet.

En av de mera bemärkta överstelöjtnanterna på Tomarp var Håkan Eriksson, som tjänstgjorde under Karl XII med sådan framgång att han adlades. Gyllenbielke. Han var ogift och barnlös och testamenterade hela sin kvarlåtenskap till en stiftelse som 1728-29 uppförde ett av Sveriges första ålderdomshem för mindre bemedlade. Det var i bruk till 1949 och är i dag församlingshem och muséum.

När det sista skånska kavalleriregementet – K2 i Helsingborg – lades ner 1952 bildades Stiftelsen Kungl Skånska kavalleriregementets officerskårs samlingar och fonder. Stiftelses samlingar av föremål, tavlor, möbler, böcker och silversaker finns idag deponerade på olika ställen i Skåne med anknytning till kavalleriet. Huvudelen finns på på Tomarp bl a en porträttsamling av samtliga regementschefer som bebott kungsgården, ett unikt bibliotek om ca 3000 band, diverse möbler, ryttarpriser, pokaler och exempel på sidovapen och uniformer.

Kontaktman (via Tomarp) är Stiftelsens ordförande överstelöjtnant Jan Andersson och dess bibliotekarie överstelöjtnant Marco Smedberg.