Skip to content
2 april - 15 maj 2022

Casper Johansson – ”Laveringar”

Lördag 2 april – söndag 15 maj

Få har som Casper de senaste åren skapat så mycket nyfikenhet och väckt beundran hos en bred konstpublik.
Med små, detaljrika medel gör han stor konst, magi mitt i det jordnära.
Under många år levde han och verkade som konstnär i Burma, något som de flesta utländska konstnärer inte haft möjlighet till.
Återkommande teman för honom är uppväxt, arv och ensamhet.
Hans konst är ett möte mellan människans olika världar, med kolliderande verkligheter som möjliggör samexistens.