Skip to content

Välkommen till

Tomarps Kungsgård

GALLERI, CAFÉ & EVENEMANG

Tomarps Kungsgård är ett mycket populärt och trevligt utflyktsmål för alla åldrar.
Under högsäsong är det mycket musik, teater, workshops och olika evenemang. 

Tomarps Kungsgård drivs av 
Sven Väpnargård med familj vilka även bor på slottet.

Tomarps Kungsgård är en från början dansk medeltidsborg belägen i det böljande landskapet vid Rönne å i Nordvästra Skåne.
De danska adelssläkterna Gjedde och Urne tillhör de mest prominenta ägarna då borgen var en dansk förläning. Deras vapen hänger ovanför huvudporten till Borgen. Under 1500-talet omvandlades borgen till ett renässansslott med torn och tinnar, men dessa revs under den stora renoveringen på 1700-talet.
(Det danska ordet ”borg” betyder f.ö. ”slott”).

Våra Gallerier