Välkommen till

Tomarps Kungsgård

GALLERI, CAFÉ & EVENEMANG

Sven Väpnargård med familj har nu
flyttat in på Tomarps Kungsgård


Tomarps Kungsgård är en från början dansk medeltidsborg belägen i det böljande landskapet vid Rönne å i Nordvästra Skåne.
De danska adelssläkterna Gjedde och Urne tillhör de mest prominenta ägarna då borgen var en dansk förläning. Deras vapen hänger ovanför huvudporten till Borgen. Under 1500-talet omvandlades borgen till ett renässansslott med torn och tinnar, men dessa revs under den stora renoveringen på 1700-talet.
(Det danska ordet ”borg” betyder f.ö. ”slott”).

Evenemang 2021

Tomarps Kungsgård är ett mycket populärt och trevligt utflyktsmål för alla åldrar.
Under högsäsong kommer det vara mycket musik, teater, workshops och olika evenemang. Missa inget!

Utställningar 2021