Skip to content
Lördag den 1 juni

”Barndom – en besvärlig historia”

En utställning om barns förutsättningar och rättigheter i ett historiskt perspektiv.

Utställningen pågår under perioden 1 juni – 18 augusti.